Växjö Waldorfförskola
Stiftelsen NyponblommanIdag har vi vår verksamhet på Lugnet. I den gamla doktorsvillan med en stor tillhörande park. Där finns nu två småbarngrupper med 5 barn i varje grupp, och 2 syskongrupper med ca 10-13 barn.


På Växjö Waldorfförskola arbetar 6 utbildade waldorfförskollärare varav flera med många års erfarenhet. En waldorfförskollärare har nu gått färdigt sin 5-åringa utbildning på Waldorflärarhögskolan i Stockholm, och skriver sitt examensarbete. Här arbetar också vår kock och en pedagog med förskollärarutbildning. Bland Waldorfförskollärarna finns även utbildning i läkepedagogik, småbarnspedagogik och utbildning till specialpedagoger. 

Hur kom det sig att det startades en Waldorfförskola i Växjö en gång i tiden?  1981 startade en Waldorfförening i Växjö av en grupp föräldrar som kände att de ville veta mer om waldorfpedagogik och antroposofi. En livlig verksamhet utvecklades. Man ordnade föredrag, studiecirklar, basarer m.m. Snart ordnades lektimmar med inriktning på det waldorfpedagogiska. Det blev en liten grupp entusiastiska och engagerade föräldrar som arbetade för att få igång en waldorfförskola.

Vid den här tiden startades också en waldorfförskollärarutbildning på distans, då behovet var stort och många förskolor startades runt om i landet.

Växjö Waldorfförskola statade i waldorfföreningens regi 1983. Den började i liten skala med verksamhet tre timmar om dagen, med två deltidsanställda medarbetare och 10 –- 12 barn. Våra första lokaler var på Pär Lagerkvists väg. Ganska snart utökades öppentiden.

1987 hade efterfrågan på waldorfförskoleplatser ökat så mycket att det var dags att göra ännu en barngrupp. Ytterligare två förskollärare anställdes. I samband med detta flyttades förskolan till större lokaler på Hovs skola. Efter ett år hade Växjö kommun behov av lokalerna och lekskolan flyttade denna gång till Åstrandska villan på söder. Eftersom lokalerna där var tillfälliga var det en stor lättnad när lekskolan 1989 fick hyra lokaler på lugnet och kunde flytta in i den nyrenoverade läkarvillan där vid nyåret 1990. Där har verksamheten funnits sedan dess.

Vid samma tid, nyåret 1990, frigjordes förskoleverksamheten från Waldorfföreningen och Stiftelsen Nyponblomman bildades. Stiftelsen har sedan dess varit huvudman för Växjö waldorfförskola.  Waldorfföreningen kunde nu lägga sin energi på att få till stånd en waldorfskola och den startades 1992.

Förskolan hade vid den tiden 24 barnplatser. Då var också waldorfförskolan den enda enskilda förskolan som själv anställde medarbetarna, till skillnad från övriga enskilda förskolor vars personal var kommunanställd. Antalet barn som man fick ta emot bestämdes av skol- och barnomsorgsnämnden. Det var alltså inte helt lätt att utöka.

1993 började waldorfförskolan ta emot barn från ett och ett halvt års ålder och verksamheten utökades med två småbarnsgrupper i ett angränsande hus på Lugnet. Växjö Waldorfförskola var bland de första waldorfförskolorna i landet som tog emot så små barn. Vi har sedan dess kontinuerligt, med små steg utökat verksamheten. Fler barn och nya medarbetare har tillkommit efterhand.

Vill du veta mer om Waldorfpedagogik eller Antroposofi så hittar ni mer information på www.waldorf.se och www.antroposofi.se.